لانه عقاب در خطوط انتقال برقتاریخ ایجاد: تاریخ ویرایش: تعداد بازدید:

ساخت پایه آشیانه و نصب آن بر روی پایه بتونی شبکه برق جهت انتقال لانه عقاب