بدن انسان پس از اصابت صاعقهتاریخ ایجاد: تاریخ ویرایش: تعداد بازدید:

در امریکا سالانه ۱۰۰۰ گزارش برخورد صاعقه با انسان میشود که ۱۰درصد ان به مرگ ختم میشود در زیر تاثیر صاعقه بر بدن انسان و حیوان را مشاهده می کنید