برخورد صاعقه با گله گوزن‌هاتاریخ ایجاد: تاریخ ویرایش: تعداد بازدید:

صاعقه مرگبار در نروژ بر اثر برخورد صاعقه با گله گوزن‌ها در ارتفاعات گراویدای نروژ، بیش از 300 گوزن تلف شدند

در فیلم زیر می توانید ابعاد این فاجعه را به خوبی مشاهده نمایید