نصب توربین توربینتاریخ ایجاد: تاریخ ویرایش: تعداد بازدید:

نصب توربین توربین بادی بصورت خلاصه در ایرلند شمالی اجرای شرکت وستاس