نحوه جابجایی توربین بخار نیروگاه اتمیتاریخ ایجاد: تاریخ ویرایش: تعداد بازدید:

در فیلم زیر نحوه جابجایی توربین بخار نیروگاه اتمی در یکی از ایالات آمریکا را مشاهده کنید.