مدار کنترل موتور

تعداد بازدید: 124

کنترل کننده دور و گشتاور موتورالکتریکی برای انتقال انرژی از منبع آن به فرآیند تحت کنترل است .

برچسب ها