دفتر مرکزی

آدرس:

تهــران، خیابان فـردوســی، خیابان سـرهنگ ســخایی، نبـش کـوچۀ بهـنیا، ســاختمــان ادارای تجــاری 40، طبقــه 5، واحــد 17

تلفن:

021-66754321 (10 خط)

فاکس:

021-66714700

وبسایت:

www.bornika.ir

ایمیل ها:

info@bornika.ir - sales@bornika.ir

کانال تلگرام:

www.telegram.me/BornikaCo

شماره تلگرام:

0902-1204803

داخلی ها
مدیر عامل، آقای شهنام ریحانی:51 و 52
مدیر کالیبراسیون، آقای دان:21 و 22
صدور و پیگیری پیش فاکتورها، خانم بهروز:31
پاسخگویی به کلیه امور مربوط به حسابداری، خانم کهن:61
پاسخگویی به کلیه امور مربوط به سـایت، آقای قریشی:66
پاسخگویی به کلیه امور، منشی:100
مدیر فروش، آقای مسیح:26

فروشگاه

آدرس:

تهــران، میدان امام خمینی، پاســاژ فتــوت، طبقــه همکـف، پلاک 1/7

تلفن:

021-66754321 (10 خط)

فاکس:

021-33921798

وبسایت:

www.reyhany.com

ایمیل ها:

info@reyhany.com - sales@reyhany.com

تماس سریع

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید