فایل های کاتالوگ شرکت OBO Bettermann

کاتالوگ های جامع

کدشمارهعنوانحجم فایلنوع فایلدانلود
F012012-OBO-GCAکاتالوگ محصولات OBO BETTERMANN ســال 2012107.1 MB
22014-OBO - ENکاتالوگ محصولات OBO BETTERMANN ســال 201430931 KB
01669en- 26/03/2014معرفی محصولات11131 KB

کاتالوگ های بخش بندی شده

کدشمارهعنوانحجم فایلنوع فایلدانلود
04376en - 21/07/2016سیسـتم هـای اتصــال و بسـت کابل (VBS)26126 KB
04408EN - 02/08/2016سیسـتم هـای حفـاظـت در برابر صــاعقـه (TBS)34173 KB
01554en-23/05/2013سینی کابل، نردبان کابل و مش کابل(KTS)18802 KB
9134790EN- 07/2016 سیسـتم هـای حفـاظـت در بـرابـر حریق (BSS)30912 KB
04353en- 15/06/2016انواع ترانکینگ و داکت کابل (LFS)22924 KB
01417en- 06/03/2012تجهیزات قابل نصب بر روی ترانکینگ(EGS)10905 KB
04363en- 05/07/2016جعبه تقسیم و پریزهای کف خواب(UFS)35486 KB
01433en- 29/05/2012اطــلاعــات کاربــردی940 KB
2092015دستور العمل نصب و جرا GMR-100 (زبان فارسی)1600 KB
2102015سرج ارسترهای جدید V20/V50 شرکت OBO1655 KB
اشتراک گذاری