مقالات سنسور

ترموسوئیچ
  • ترموسوئیچ (Thermo Switch) یا سوئیچ حرارتی مکانیسم مورد استفاده برای اندازه گیری درجه حرارت می باشد.
  • مشاهده متن کامل ...
ترموستات
  • ترموستات یا سنسور حرارتی یک جزء از سیستم کنترل است که دمای سیستم را کنترل می کند و آن را در یک نقطه تعریف شده ثابت نگاه می دارد.
  • مشاهده متن کامل ...